• Påvirker kvinner i styrer bedriftens innovasjonsevne? 

      Torchia, Mariateresa; Calabro, Andrea; Huse, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2010)
      Artikkelen tar for seg hvorvidt og i hvilken grad kvinner i styrer påvirker bedriftens innovasjonsevne. Ut fra teorier om gruppeproduktivitet antar man at kvinners faktiske bidrag i styrer avhenger av styrets beslutningskultur. ...