• Hvordan påvirker lønnstilfredshet den ansattes motivasjon? 

      Nygård, Johanne Rose Kavli; Tahir-Nasabi, Shilan (Bachelor thesis, 2021)
      Motivasjon er et sentralt begrep innenfor ledelsesteorien. Enten om vi definerer det som en drivkraft eller et behov, så er motivasjon en intern prosess og en tilstand som ønsker forandring i oss selv eller miljøet rundt ...