• How can we make junior business students understand the importance of learning organizational behaviour and management? 

   Asting, Cecilie; Swanberg, Anne Berit (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Teaching behavioural subjects to business students is a challenge, increasingly so with growing class sizes. In this paper we focus on these special challenges, particularly drawing attention to how feedback can enhance ...
  • Nye forventninger til ledelse? 

   Asting, Cecilie; Swanberg, Anne Berit (Others, 2020)
   Det er skrevet mye om god ledelse og hva det innebærer å være en god leder. Listene er relativt overlappende og vanskelig å være uenig i (Birkinshaw 2014). Likevel, det er lov å være nysgjerrig på hvordan vår digitale, ...
  • Sammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet - innspill og utspill. 

   Aagaard, Toril; Lund, Andreas; Ramberg, Kirsti Rye; Swanberg, Anne Berit (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   I denne studien har vi analysert 22 av de totalt 91 innspillene som ble sendt til ministeren i forbindelse med utformingen av Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet, ...
  • Siviløkonomutdanning i en digital tid 

   Swanberg, Anne Berit; Erikson, Inger Carin (Journal article, 2017)
   Artikkelen tar utgangspunkt i det faktum at automatisering og kunstig intelligens vil påvirke arbeidslivet, og dermed også hvordan vi driver utdanning av kandidater som skal ut i arbeidslivet. For å møte disse utfordringene ...
  • Teknologi og nye undervisningspraksiser: Videofortellinger som redskap for pedagogisk refleksjon 

   Aagaard, Toril; Breivik, June; Erikson, Inger C.; Hjukse, Hjørdis; Swanberg, Anne Berit; Steen-Utheim, Anna Therese; Tveiten, Oddgeir (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Ved universiteter og høgskoler tar ledelsen og støtte- og utviklingsmiljøer ulike grep for å motivere fagansatte til å utforske digitale teknologiers pedagogiske potensialer. De ønsker også å utvikle mer aktive og fleksible ...