• Collaborative Project Delivery Models and the Role of Routines in Institutionalizing Partnering 

   Bygballe, Lena Elisabeth; Swärd, Anna (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   It is widely held that collaborative project delivery models, such as partnering, represent a key means of improving construction project performance. Institutionalizing these models in practice, however, is not straightforward. ...
  • Gjentakende samarbeid i utbyggingsprosjekter: Skaper det verdi og i så fall hvilke verdier og hvordan? 

   Kvålshaugen, Ragnhild; Swärd, Anna; Djupvik-Flaa, Petrine; Stenberg, Synne; Virgenes, Ulrik (Research report, 2021)
  • Kontroll er bra - tillit bedre? 

   Swärd, Anna (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Tillit blir i økende grad trukket frem som et alternativ til kontroll. I denne artikkelen diskuteres betydningen av tillit i interorganisatoriske samarbeid mellom offentlige og private aktører og hvordan man i slike ...
  • Partnering relationships in construction: a literature review 

   Bygballe, Lena E.; Jahre, Marianne; Swärd, Anna (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   There is no unified view as to what partnering in construction actually is. Particularly the relationship dimension of the concept is unclear. The purpose of this paper is to examine the literature in order to identify the ...
  • A Routine Dynamics Lens on the Stability-Change Dilemma in Project-Based Organizations 

   Bygballe, Lena Elisabeth; Swärd, Anna; Vaagaasar, Anne Live (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   A central issue in project-based organizations (PBOs) is how to balance the need for flexibly responding to changing customer demands and creating consistent performance in the organization at large. This article discusses ...
  • Samhandling i samferdselsprosjekter 

   Swärd, Anna (Forskningsrapport;1/2017, Research report, 2017)
   Denne rapporten presenterer resultater fra forskningsprosjektet «Samhandling i samferdselsprosjekter», som ble utført ved Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI fra september 2013 til desember 2016. Prosjektet ...
  • Sluttrapport "Samhandling og prosessledelse" 

   Kvålshaugen, Ragnhild; Swärd, Anna (Forskningsrapport;1/2018, Report, 2018)
   Konfliktnivået i anleggsprosjekter er et stadig tilbakevendende tema i den offentlige debatten. Debatten handler ofte om kontraktsformer, tildelingskriterier og ikke minst kvaliteten på samhandlingen mellom aktørene i disse ...
  • Unpacking the Duality of Control and Trust in Inter-Organizational Relationships through Action-Reaction Cycles 

   Swärd, Anna; Kvålshaugen, Ragnhild; Bygballe, Lena Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   To ensure cooperation, parties in inter-organizational relationships (IORs) draw upon both control and trust. Yet, how control–trust dynamics change as IORs evolve remains unclear. This study illuminates the interplay ...