• Musikk, kunst, festival; må man velge? 

      Wensås, Heidi Elisabeth; Sundsfjord, Sandra (Bachelor thesis, 2018)
      Denne bacheloroppgaven er avsluttende for studiet Creative Industries Management ved Handelshøyskolen BI. Gjennomgående diskuteres problemstillingen som omhandler hvorvidt utsmykning på musikkfestivaler blir oppfattet ...