• RPSM som metode 

      Gujord, Caroline Byremo; Strømnes, Kristian Harald (Master thesis, 2022)
      Denne oppgaven omhandler anvendelse av prisingsmetoden Residual Profit Split på grenseoverskridende konserninterne transaksjoner, og hvordan skattekontorets bestridelser mot anvendelsen drøftes. Oppgaven vil belyse styrker ...