• Effektivisering av arbeidsprosesser og internkommunikasjon 

      Storhaug, Mathias Polak (Bachelor thesis, 2017)
      Sammendrag Denne bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med fordypningsretningen forretningsutvikling og teknologi, ved Handelshøyskolen BI, Oslo. Oppgaven er skrevet av en student ved studieretningen økonomi og ...