• Effektiv endringsledelse 

      Sritharan, Kevin (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven tar for seg temaet rundt bruken av motivasjon og kommunikasjon som et virkemiddel for å skape en effektiv endringsledelse. Dette gjøres ved å gå dypere inn i selvbestemmelsesteorien av Deci & Ryan (1985). ...