• Kulturens rolle i hverdagsintegrering 

      Solheim, Reidun; Høstaker, Frida (Bachelor thesis, 2017)
      Bacheloroppgaven tar for seg hverdagsintegrering i offentlige museum og scenekunstinstitusjoner. Bakgrunnen for temaet er Kulturdepartementets ønske om innspill fra kunst- og kulturvirksomheter sin innsats til ...