• Den alminnelige regelen om ettervirkning av tariffavtaler 

   Skjønberg, Alexander Næss (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Siden mellomkrigstiden har oppfatningen i arbeidsrettslig teori vært at det som følger av tariffavtalens normative regulering, fortsatt består som del av arbeidsavtalen selv om tariffavtalen opphører og faller bort. Dette ...
  • Ettervirkning - grunnlag, rekkevidde og betydning 

   Skjønberg, Alexander Næss (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Artikkelen er et innlegg i den pågående debatten om ettervirkning. Forfatteren mener at det er endel misoppfatninger om hva den alminnelige regelen om ettervirkning går ut på. I artikkelen utdypes regelens rettsgrunnlag, ...
  • Tariffavtalen og dens sentrale rettsvirkninger 

   Skjønberg, Alexander Næss (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen gir en introduksjon til den kollektive arbeidsretten. I denne delen av arbeidsretten er tariffavtalen helt sentral. Tariffavtalen er en særegen kontrakt. Flere av dens rettsvirkninger skiller seg markant fra ...
  • Tariffavtalen som et rettslig instrument 

   Skjønberg, Alexander Næss; Hansteen, Christopher (Chapter, 2020)