• Hvordan kan ledelsen, gjennom en endringsprosess, legge til rette for danningen av en ny organisasjonsidentitet? 

   Skaug, Per Christian (Master thesis, 2023)
   ormålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan en fisjonsprosess påvirker identiteten i det utfisjonerte selskapet, og mer konkret hvordan ledelsen gjennom en slik endringsprosess kan legge til rette for danningen ...
  • Sosial distanse og risikovilje 

   Westgaard, Kariann; Skaug, Per Christian; Vika, Kari Mette (Master thesis, 2022)
   Hensikten med undersøkelsen som rapporteres her var å undersøke om ledere har en annen risikovillighet i beslutninger når beslutninger tas på vegne av andre fremfor dem selv, det vil si om dette avhenger av sosial distanse, ...