• En studie om hvorfor eiendomsselskaper miljøsertifiserer 

      Andersen, Fredrik Marchmann; Selheim, Thomas Flesland; Smaamo, Haakon (Bachelor thesis, 2020)
      Oppgavens formål er å undersøke hvorfor eiendomsutviklere velger å miljøsertifisere næringsbygg og videre “hvilke konkurransefortrinn oppnår eier av et bærekraftig bygg”, som er vår problemstilling. Bærekraft er blitt ...