• Vaner spiser intensjoner til frokost: Myten om de gjennomtenkte valg 

      Samuelsen, Bendik M. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Valg foretas mellom alternativer i alle markeder. Noen valg er intensjonsdrevne, mens andre er vanebasert. Vaner har ikke fått den oppmerksomhet de fortjener verken i utdanning eller vanlige modeller innen markedsføring. ...