• Eliter, borgere og privatisering 

   Rolland, Asle (Discussion Paper, Working paper, 2003)
   Paperet er en kommentar til tre foredrag som tilsynelatende inneholder veldig forskjellig informasjon om forholdet mellom elite og folk når det gjelder holdning til privatisering og modernisering av offentlig sektor: - ...
  • Fra divergens til konvergens : Konsekvenser av journalistikkens profesjonalisering 

   Rolland, Asle (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   Dette Discussion Paper inneholder statusrapport for prosjektet "Fra divergens til konvergens". Prosjektet omfatter følgende tema: - Journalistikkens profesjonalisering - Konsekvenser av dette for medieinnholdet - ...
  • Marked, profesjon, konsentrasjon 

   Rolland, Asle (Discussion Paper, Working paper, 2001)
   På grunnlag av Eierskapsutvalgets utredning ”Mangfold i media” (NOU 1995:3), samt et vedlegg av professor Helge Rønning til denne, drøftes den mulige kausalrelasjonen mellom graden av mediekonsentrasjon (årsak) og graden ...
  • Mål i norsk mediepolitikk 

   Rolland, Asle (Working paper, 2005)
   To (tre) tidligere undersøkelser av målhierarkiet i norsk mediepolitikk har resultert i 14 forskjellige målformuleringer. Denne undersøkelsen av mediepolitikkens hoveddokumenter resulterer i tre konvergente målhierarkier. ...
  • Mediemakt og mediemonopol 

   Rolland, Asle (Research Report, Research report, 2002)
   Rapporten inneholder to arbeider med nært slektskap til hverandre: 1. Mediemakt, bransjemakt, markedsmakt 2. Mediepolitikken og det lokale monopol I det første arbeidet blir det gitt en empirisk beskrivelse og ...
  • The Norwegian Declaration on the Rights and Duties of the Editor - from Private Arrangement to Public Law 

   Rolland, Asle (Discussion Paper, Working paper, 2005)
   The paper starts by describing the political process that is about to elevate the Norwegian Declaration of the Rights and Duties of the Editor - or the Editors' Code for short - from private arrangement to public law. It ...
  • Statsmakt og mediemakt 

   Rolland, Asle (Research Report, Research report, 2002)
   Rapporten inneholder fire essays om to mediepolitiske tema: Statens tiltak for å begrense eierkonsentrasjon i mediene, og dens bebudede tiltak for å fravriste eierne kontrollen med innholdet i sine egne medier. Tiltakene ...
  • Ytringsfrihet i mediesamfunnet 

   Rolland, Asle (Research Report, Research report, 2002)
   Temaet for dette essayet er ytringsfrihetens vilkår i et samfunn der tilgangen til det offentlige rom kontrolleres av uavhengige massemedier. Dette har tidligere vært drøftet av Ytringsfrihetskommisjonen i utredningen ...