• Ledelse for fremtiden 

      Strandheim, Ina; Røstad, Iris; Ringseth, Emilie Opsal (Bachelor thesis, 2017)
      Vi har gjennom første halvdel av 2017 fordypet oss i Statoil-prosjektet ”Johan Castberg” – et prosjekt som går ut på å bygge en flytende oljeplattform, lokalisert utenfor Finnmark. For å begrense omfanget av oppgaven har ...