• Ledelse av millenniumsgenerasjonen i entreprenørbransjen 

      Ramsø, Øyvind (Master thesis, 2021)
      Denne oppgaven omhandler ledelse av nyansatte hos en større landsdekkende entreprenør, hvor ledere og medarbeidere i sine respektive avdelinger sitter spredt på forskjellige avdelingskontor og byggeprosjekt rundt omkring ...