• THE IMPACT OF WOKE WASHING 

   Kaasa, Vilde Rosengren; Omsland, Simen Bjørnø (Master thesis, 2023)
   This thesis investigates the phenomenon of woke washing and the impact on consumer attitudes, perception of credibility, and behavior. With an increasing expectation for brands to engage in socio-political matters, genuine ...
  • Svane 

   Omsland, Simen Bjørnø; Rosvold, Erik Skar; Glømmi, Martine Sem (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven omhandler den norske merkevaren Svane, som i dag opplever en rekke utfordringer med tanke på konkurrenter og differensiering i markedet. På bakgrunn av dette har vi valgt å ta for oss temaet merkevarebygging, ...