• Brands in texts: attitudinal effects of brand placements in narrative fiction 

   Olsen, Lars Erling; Lanseng, Even Johan (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Brand placements have become popular as an alternative brand communication tool for many companies. Previous research on brand placements has mainly considered the communication effects of brands placed in television ...
  • Broad vs. Narrow brand positioning: Effects on competitive brand performance 

   Olsen, Lars Erling; Pappas, Ioannis; Samuelsen, Bendik Meling; Warlop, Luk (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Purpose –Brand managers can choose among two fundamentally different brand positioning strategies. One is a broad brand strategy, focusing on many favorable brand associations. The other is a narrow brand strategy, focusing ...
  • Broad vs. Narrow Brand Strategies: The Effects of Association Accessibility on Brand Performance 

   Olsen, Lars Erling (Series of Dissertations;1/2011, Doctoral thesis, 2011)
   The purpose of this dissertation is to investigate whether brands pursuing a narrow brand strategy perform better than brands pursuing a broad brand strategy. Specifically, the dissertation asks whether associative strength ...
  • Måling av merkeassosiasjoner: Reaksjonstid som metode 

   Olsen, Lars Erling (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Et viktig mål i merkeledelse er å posisjonere merket med relevante og unike assosiasjoner i kundenes hukommelse. Styrken på merkeassosiasjonene – hvor nært en assosiasjon er koblet til merket i hukommelsen – er svært viktig ...
  • Pretesting av digital reklame - Nye metoder bør få mer oppmerksomhet 

   Erichsen, Morten; Olsen, Lars Erling (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Annonsører og reklamebyråer bør kontinuerlig søke å effektivisere sine reklamekampanjer. Vår under­søkelse viser at A/B-testing av reklame i digitale medier på mange måter har erstattet pretesting av reklame i disse kanalene. ...