• Motstandsdyktighet i psykologisk trygge virtuelle team 

      Ostojic, Andreja; Nylund, Maren; Bjørkhaug, Kari (Master thesis, 2021)
      Formål: Den pågående pandemien som har oppstått det siste halvannet året har tvunget millioner av mennesker til å endre måten å arbeide på. Å brått gå over til virtuelle team har vært et stort eksperiment i seg selv hva ...