• Better together? How evolution of co-branding alliance affects performance 

   Nygaard, Arne; Dahlstrom, Robert (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This study underscores the need to examine alliances via time series. Research that attempts to generalise from data collected at a single point in time is unlikely to be able to capture the dynamics associated with the ...
  • Differential effects of plural ownership and governance mechanisms in limiting shirkers and free riders 

   Silkoset, Ragnhild; Nygaard, Arne; Kidwell, Roland E. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Using evidence from paired franchisor-franchisee dyads, this study identifies how plural formed ownership mechanisms curb the risk of shirking and free riding in franchise systems. These risks have damaging effects on ...
  • An Empirical Investigation of Ex Post Transaction Costs 

   Dahlstrøm, Robert; Nygaard, Arne (Journal article; Peer reviewed, 1999)
   This study focuses on organizational efforts to constrain ex post transaction costs in interorganizational exchange. The theoretical model frames opportunism as a determinant of transaction costs and implicates cooperation ...
  • En kunnskapsbasert varehandel 

   Nygaard, Arne; Utgård, Jakob (Forskningsrapport;6/2011, Research report, 2011)
   Denne utredningen er initiert i forbindelse med det store nasjonale forskningsprosjektet "Et Kunnskapsbasert Norge" ved Handelshøyskolen BI. Prosjektet er inspirert av Porters (2008) klyngeperspektiv som arenaer for ...
  • Exploring the Pursuit of Sustainability in Reverse Supply Chains for Electronics 

   Flygansvær, Bente Merete; Dahlstrøm, Robert; Nygaard, Arne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Abstract: This study examines reverse supply chains in the electronics industry. The analysis characterizes the flow of resources among firms in a reverse supply chain in the Norwegian electronics industry. The study ...
  • Green Innovation in Recycling, - A Preliminary Analysis of Reversed Logistics in Norway. 

   Flygansvær, Bente Merete; Dahlstrøm, Robert; Nygaard, Arne (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Abstract There has been an exponential growth of new electronic products in the global consumer market. New electronic consumer products generate a growing need for new methods, processes and entrepreneurship in recycling. ...
  • En kunnskapsbasert varehandel 

   Nygaard, Arne; Utgård, Jakob (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Varehandelen er en av landets største næringer målt i omsetning og sysselsetting, og næringen har vært i rask vekst de siste årene. I denne artikkelen analyserer vi næringens attraktivitet som globalt kunnskapsnav. Norsk ...
  • Leading by example: Values-based strategy to instill ethical conduct 

   Nygaard, Arne; Biong, Harald; Silkoset, Ragnhild; Kidwell, Roland E. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Years of research clearly shows that relying on traditional organizational power bases is not effective when companies want to promote business ethics and performance. It is not only that the use of legitimate power to ...
  • Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt 

   Biong, Harald; Nygaard, Arne; Silkoset, Ragnhild (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Bedriftseiere forventer at bedriftsledere leverer en solid bunnlinje og god avkastning. I tillegg forventer interessentgrupper utenfor virksomhetene at resultatene fremkommer på en etisk forsvarlig måte. Ledere har ulike ...
  • Measuring Transaction Costs in Plural Formed Marketing Channels: An empirical investigation of franchise units in the oil industry 

   Nygaard, Arne (Book, 2009)
   Previous empirical research has supported the predictions derived from transaction cost economics that asset specificity, uncertainty, frequency and complexity entail vertical integration (David and Han 2004). The ...
  • Smarte kontrakter kan hindre grønnvasking 

   Silkoset, Ragnhild; Nygaard, Arne (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Evnen til å spore produktinformasjon har vært mulig gjennom ulike teknologier i årtier. Bidraget i denne artikkelen er å utvikle forståelsen av hvordan smarte kontrakter gjennom blokkjedeteknologien kan være en ...
  • Sustainable development and greenwashing: How blockchain technology information can empower green consumers 

   Nygaard, Arne; Silkoset, Ragnhild (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The unethical behavior of greenwashing threatens the growth of sustainable products and markets. Greenwashing degrades essential efforts to reduce climate change and pollution and to promote social justice. False marketing ...
  • The Dual-Agency Problem Reconsidered: A Strategic Deviance Perspective on the Franchise Form of Organizing 

   Kidwel, Roland E.; Nygaard, Arne (CCGR Working Paper;1/2010, Working paper, 2010)
   Drawing on various theoretical streams, including organizational deviance, we propose that a franchisor cannot assess and control opportunism without comparative information from plural form contractual arrangements provided ...
  • Venner og kjente - hvordan hjelper de deg til bedre lønnsomhet i næringsklynger? 

   Dahlstrøm, Robert; Silkoset, Ragnhild; Nilsen, Harald; Nygaard, Arne (Journal article, 2010)
   Hvilke fordeler møter bedrifter gjennom samlokalisering? Hva oppnår for eksempel butikker gjennom lokalisering i kjøpesentre? Det har lenge vært kjent at slike næringsklynger (eller «klustere») stimulerer økonomisk vekst ...