• Deltid - en trussel for velferden? 

      Nordstad, Inger Helene Nitteberg (Bachelor thesis, 2018)
      Oppgaven tar sikte på å undersøke deltidsfenomenet i Norge og Norden, med særlig fokus på kvinners deltagelse i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Mikroøkonomisk teori forklarer valg av antall arbeidstimer med nytteforho ...