• Rekonstruksjonslovens fremtid 

      Nilsen, Julie; Sjølie, Thale (Master thesis, 2021)
      De norske gjeldsforhandlingsreglene har vært kjent for å være lite fleksible. Mange selskaper i økonomiske problemer har derfor i praksis vært nødt til å forhandle frem frivillige løsninger med sine kreditorer utenfor ...