• Den moderne musikkfestival 

      Ness, Robert; Ingvaldsen, Simen André Ødegård; Wingård, Jørgen (Bachelor thesis, 2019)
      Vår bacheloroppgave er utarbeidet for å synliggjøre hvilke usikkerhetsmomenter som kan påvirke utfallet av en moderne, kommersiell musikkfestival, og hvordan festivalledelsen bør handle for at disse ikke skal påvirke ...