• Oppløsning av selskap med deltagerfastsetting 

      Nævestad, Albert (Master thesis, 2019)
      Oppgaven tar for seg hvordan man skattemessig behandler oppløsning av selskap med deltagerfastsetting. Innledningsvis redegjøres det i kapittel 2 om tidligere gjeldende rett, det vil si frem til 2015, på dette området. ...