• Vestre Toten Ungdomsskole 

      Aaser, Monika Libak; Brandt, Maria Renate; Moshagen, Kristin Stavik (Master thesis, 2022)
      Denne oppgaven handler om hva som påvirker mellomlederes forutsetninger for å fungere som endringsagenter ved multiple endringer, og er et casestudie av en fusjon av to ungdomsskoler som nå utgjør Vestre Toten ungdomsskole ...