• Prøvesvar: Digitale innbyggertjenester - spesialhelsetjenesten, DIS 

      Jøsendal, Amalie Henriette Finrud; Monika, Zvirblyte (Bachelor thesis, 2020)
      Vår bacheloroppgave tar utgangspunkt i et tverrfaglig og komplekst delprosjekt, Prøvesvar. I prosjektet skal en helsetjeneste utvikles i form av et digitalt verktøy for læring og forståelse av prøvesvarets betydning. ...