• Studentrekruttering – valgfaktorer og informasjonskilder 

      Molandsveen, Sverre (Master thesis, 2019)
      I denne oppgaven vil jeg å undersøke hvordan min arbeidsgiver OsloMet – storbyuniversitetet kan drive rekruttering av studenter mest effektivt. Jeg ser da på to forhold: 1. hvilke valgfaktorer som har betydning for ...