• THE EFFECT OF INVESTOR SENTIMENT ON STOCK MARKET RETURNS 

   Mjelde, Ulrik Larssønn; Ingvaldsen, Sebastian Ødegård (Master thesis, 2023)
   In this Master Thesis, we study whether the effect of market sentiment on stocks that possess certain characteristics is still present. Additionally, we study whether the information is tradeable by defining three degrees ...
  • Har inflasjonsstyrte land oppnådd sine pengepolitiske mål? 

   Mjelde, Ulrik Larssønn; Ingvaldsen, Sebastian Ødegård (Bachelor thesis, 2021)
   Inflasjonsstyring har gradvis blitt en viden brukt pengepolitisk styringsform i mange økonomier i verden. New Zealand var det første landet som innførte inflasjonsstyring i 1989 og det er deres erfaringer som har lagt ...