• Counsellors' need of social support 

   Glasø, Lars; Vie, Tina Løkke; Matthiesen, Stig Berge (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The present study investigates the impact of social support on mental health among Norwegian counsellors. Data were collected by means of anonymous self-report questionnaires addressing central aspects of the counsellors’ ...
  • Innenfor eller utenfor? En studie av varslingens ettervirkninger blant personer med varslererfaring i og utenfor arbeidslivet 

   Bjørkelo, Brita; Matthiesen, Stig Berge; Nielsen, Morten Birkeland (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Varsling er når en ansatt sier ifra om kritikkverdige handlinger på arbeidsplassen til noen som er i stand til å gjøre noe med det. Studier gjennomført i rene varslerutvalg finner at andelen av ansatte som opplever negative ...
  • Mottak av varsling 

   Matthiesen, Stig Berge (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Varsling innebærer ofte en krise for bedriften, da varsling innebærer at noen gir beskjed om kritikkverdige forhold man ikke har vært forberedt på. Det har vært flere saker om varsling i de senere år som har blitt ...
  • Passive avoidant leadership and safety non-compliance: A 30 days diary study among naval cadets 

   Olsen, Olav Kjellevold; Hetland, Jørn; Matthiesen, Stig Berge; Hoprekstad, Øystein Løvik; Espevik, Roar; Bakker, Arnold B. (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   The leadership literature suggests that passive leadership undermines employee safety performance; because passive leadership behavior signals that the leader is not committed to organizational safety goals. We tested this ...
  • Perceived job insecurity climate in uncertain times: implications for work-related health among leaders versus non-leaders 

   Glambek, Mats; Nordmo, Mads; Matthiesen, Stig Berge (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Purpose Previous studies have demonstrated that perceived job insecurity climate denotes an individual-level stressor. The present study reiterated this notion and investigated whether leadership responsibility moderated ...
  • Psychosocial functioning after losing a close friend in an 

   Johnsen, Iren; Laberg, Jon Christian; Matthiesen, Stig Berge; Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Do candidate risk factors for complicated grief, and associations with other problems after traumatic deaths (e.g., homicide, suicide, disaster, or accident), also apply to bereaved friends? In this article we present ...
  • Redaktører i Omstilling: Faktorer som påvirker et høyt jobbengasjement 

   Wilberg, Erik; Matthiesen, Stig Berge (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Norske redaktører er stort sett tilfreds med og er engasjert i jobben, men kjenner større usikkerhet i den digitale verden. Vår spørreskjemaundersøkelse til redaktørene i norske mediehus belyser ulike hendelser i utviklingen ...
  • Redaktører og endringstrykk: Om koblingen mellom arbeidsmiljø, omstillinger og gjennomtrekk 

   Matthiesen, Stig Berge; Wilberg, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Mediebransjen er i stor endring. Dette er noe lederne i mediehusene kjenner på, ikke minst redaktørene. Kan all turbulensen rundt endring slite slik på redaktørene at de vurderer stillingen sin? Denne artikkelen tar opp ...
  • The way I see you. Implicit followership theories explored through the lens of attachment 

   Thompson, Per-Magnus Moe; Glasø, Lars; Matthiesen, Stig Berge (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Building on Bowlby’s (1969/1982) attachment theory, the present study examines the relationship between leaders’ attachment style, mirroring their relational experiences with significant others, and implicit followership ...
  • Transformasjonsledelse, ekstrarolleatferd og innovasjon 

   Matthiesen, Stig Berge (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Denne artikkelen baserer seg på data fra AFF1 ved NHH sin store lederundersøkelse, der 2 910 ledere svarte på et spørreskjema, med en svarprosent på 71. Lederformen transformasjonsledelse blir kartlagt og relatert til ...
  • Varsling som aktuelt fenomen i Norge 

   Matthiesen, Stig Berge (Journal article, 2018)
   Artikkelen setter dagsorden for valget av varsling som tema. Først skisseres samfunnsaktuelle problemstillinger fra den siste tid, detter gjennomgås aktuelle endringer i lovverket og så presenteres kort de ulike bidragene ...