• Tobakksbarna 

      Mamre, Ada Cecilie; Gundersen, Thea Marie; Andersen, Marthe Kolstad (Bachelor thesis, 2016)
      Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging som en avsluttende del av studiet PR og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Med Kreftforeningen som oppdragsgiver har Moment PR utarbeidet en kampanje vi har ...