• Anvendelse av presisjonsvillkåret i oppkjøpsprosesser 

      Johannessen, Henriette; Møller-Holst, Arild Fernandez (Master thesis, 2023)
      Masteroppgavens tema er innsideinformasjon i oppkjøpsprosesser. Oppgaven skal belyse anvendelsen av presisjonsvilkåret i vennlige oppkjøpsprosesser. Vi tar utgangspunkt i perspektivet til utstedere på regulerte markeder. ...