• Kongsberg og bærekraftsrapportering 

      Lyngdal, Tone Skottun (Master thesis, 2022)
      Problemstillingen for denne oppgaven har vært: Hvordan har KONGSBERG, forbedret seg innen bærekraft ifølge bærekraftsrapporteringen og hvordan er dette kommunisert gjennom års- og bærekraftsrapportene?  Er bærekraft ...