• Bachelor 2019 

      Ulstad, Mari Mobæk; Larsen, Charlotte (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikten med vår oppgave er å undersøke hvordan moralsk ansvar oppfattes i en situasjon der kunstig intelligens blir benyttet. Vi vil først ta for oss relevante teorier og forskning rundt temaene kunstig intelligens ...