• Meland Elektro AS 

      Landsvik, Ingvild Marie (Bachelor thesis, 2017)
      Denne bacheloroppgaven er skrevet på bakgrunn av faget Bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter, hvor jeg har valgt Meland Elektro AS som min bedrift. Bedriften befinner seg i dag i et marked hvor det er viktig ...