• Verdivurdering av Scatec Solar ASA 

      LØVÅSMOEN, MARTIN LINDSTAD; SOLSTAD, ESPEN EIDE (Master thesis, 2016)
      Denne oppgaven omhandler ulike verdsettelses-teoretiske utfordringer ved en verdsettelse av Scatec Solar ASA, en analyse av hvordan ulike analytikere løser disse problemstillingene, samt en verdivurdering av aksjene til ...