• "Norway Step Change - Maritim" 

      Lier, Martine Kristoffersen; Kristiansen, Mathilde Lauring (Bachelor thesis, 2020)
      Denne oppgaven tar for seg prosjektet «Norway Step Change- Maritim» som er et organisasjonsendringsprosjekt i selskapet Ahlsell Norge. Målsetningen for prosjektet er å øke omsetningen med 22,2 millioner kroner innenfor ...