• Kampanjeplan - Bergen Høyre 

      Sunde, Henrik Pettersen; Kristiansen, Didrik Georg (Bachelor thesis, 2019)
      Oppgaven du snart leser tar for seg en kommunikasjonskampanje utarbeidet for Bergen Høyre. Målet med kampanjen er å bistå Bergen Høyre med valgseier gjennom å tiltrekke seg yngre velgere. Målgruppen er satt til elever ...