• Sammenhengen mellom New Ways of Working og turnoverintensjon 

      Vidnes, Lisbet; Kravik, Cathrine; Munthe, Cecilie (Master thesis, 2023)
      Formålet med denne prosjektoppgaven var å utforske om det er noe sammenheng mellom fordeler og ulemper med hjemmekontor og turnoverintensjon. Vi ville også undersøke den medierende effekten sosial eller økonomisk bytterelasjon ...