• Bacheloroppgave i Retail Management 

      Krøglid, Helene; Tafjord, Josefine Vadset (Bachelor thesis, 2016)
      Temaet for denne bacheloroppgaven er fordelsprogram, der vi har kommet frem til følgende problemstilling: “Er fordelsprogram utslagsgivende ved valg av butikk?: med Kiwi som case” Oppgaven starter med en presentasjon ...