• Verdsettelse av Volkswagen 

      Kiss, Daniel (Master thesis, 2022)
      I denne oppgaven har jeg utført en overordnet investeringsanalyse av bilkonsernet Volkswagen AG ved å benytte en kontantstrømsanalyse ihht. totalkapitalmetoden. Kontekst for oppgaven er hvordan et av verdens største ...