• Kunsten å skape mening i kaos 

      Kielland, Torhild (Master thesis, 2023)
      Studien undersøker i hvilken grad Ulf Jansen var en karismatisk leder som skapte mening for pasientene i Tyrili. Undersøkelsen har tre delproblemstillinger knyttet til Conger og Kanungos tretrinnsmodell (1998), supplert ...