• Transparency and Impression Management Strategies in Sustainability- and Annual Reports 

   Johansen, Vilde Aas; Thorup, Nanna Lynes (Master thesis, 2021)
   This study applies methods to detect impression management strategies from the studies of Hahn and Lülfs (2013), Sandberg and Holmlund (2014) and Talbot and Boiral (2015) in order to critically assess transparency, and ...
  • Vareplasseringens effekt på kundeatferd 

   Johansen, Vilde Aas; Holtekjølen, Andrea (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg produktplassering av varer foran kassaområdet i detaljvarehandelen. Temaet vareplassering er godt forsket på i dagligvarehandelen, men vi ønsker å teste om denne forskningen også gjelder ...