• Bananer, stål og WTO: Transatlantiske økonomiske relasjoner 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;4/2004, Working paper, 2004)
  • Bank og finans - hva har hendt? - og hva har vi lært? 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2013)
  • Bank og finans - hva har hendt? Og hva har vi lært? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;4/2013, Working paper, 2013)
   Verdien av bank og finans må sees i lys av i hvilken grad virksomheten her bidrar til mer veldrevne bedrifter, og til at sparerne får en sikker og grei avkastning på sine midler. Regulering av banker bør ligne på regulering ...
  • Bank og finans i Kina 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;5/2005, Working paper, 2005)
   Hensikten med dette notatet er å redegjøre for utviklingen fra et ”monobanksystem” til et markedsbasert opplegg for kinesisk bank- og finansvesen.
  • Bank og pølsebod - Hva er forskjellen? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;5/2014, Working paper, 2014)
   Dette arbeidsnotatet setter sammen brevene fra årets seks første måneder: Forfengelighet og følelser Norge som verdens største investor Bank og pølsebod – Hva er forskjellen? Norge er et lite land På’n igjen i ...
  • Bolig- og finanskrisen i Amerika 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/2008, Working paper, 2008)
   Notatet ser nærmere på følgende temaer: • Opptakten til krisen • Fra boligkrise til finanskrise • Greenspan gått ut på dato? • Finanspolitikken under Bush heller ikke særlig vellykket • Nye regler og reguleringer for ...
  • Bollinger champagne 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;1/2013, Working paper, 2013)
   Dette arbeidsnotatet består av fjorårets seks siste arbeidsnotater og sommerbrevet til Arne Jon Isachsen. Bollinger Champagne Sommer, sol og sykkel Ugreit i Euroland Hva pengepolitikk ikke kan levere ...
  • Canada Goose 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2006, Working paper, 2006)
   Reisebrev fra Kina, desember 2005 av Arne Jon Isachsen. Først i Shanghai hvor undervisning av kinesiske studenter og samtaler med kinesisk LO stod på tapetet. Deretter til Beijing hvor drøftelser med økonomer i Kinas ...
  • China's revival 

   Isachsen, Arne Jon (Working Paper Series;1/2009, Working paper, 2009)
   The purpose of this paper is to reflect on China's unique economic experience over the last three decades. What lessons can be learned from China’s blend of visible central guidance at the macro level and fierce competition ...
  • De gamle er eldst 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;8/2013, Working paper, 2013)
   Dette arbeidsnotatet setter sammen brevene fra årets seks siste måneder. Det inneholder følgende brev: Bør Norge ta initiativet til en ny Marshallplan? Den uvillige og den overivrige Er velferdsstaten et spleiselag? ...
  • Elleve i Kina - ved èn av dem 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;8/2006, Working paper, 2006)
   Arbeidsnotatet er rapport fra studietur til Kina mai 2006. Fra ledende akademikere i Shanghai, via skarpe analytikere i Beijing til de monetære myndigheter i Hong Kong.
  • En dag med China Daily 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i landet og i sin relasjon til andre land. Avisen China Daily er myndighetenes talerør, og blir dermed en god pekepinn på hva myndighetene i Kina ønsker å ...
  • En dag med China Daily 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;6/2009, Working paper, 2009)
   Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i landet og i sin relasjon til andre land. Avisen China Daily er myndighetenes talerør, og blir dermed en god pekepinn på hva myndighetene i Kina ønsker å ...
  • Er eurotilknytning så ille? 

   Isachsen, Arne Jon; Moen, Espen R. (CME Working paper series;5/1999, Working paper, 1999)
  • Euroen og de nordiske velferdsstater 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;6/2000, Working paper, 2000)
  • Euroen og den norske kronens skjebne 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;4/1998, Working paper, 1998)
  • Felles mynt i Europa. Erfaringene så langt og utsiktene framover 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/2000, Working paper, 2000)
  • Felles valuta krever felles vaner 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;6/2011, Working paper, 2011)
   Notatet er en samling av Arne Jon Isachsens "Månedsbrev" for siste halvvår 2011. Samlingen består av følgende artikler: 1) Island – først alt galt, så alt riktig 2) I kajakk på Skurdalsfjorden – The Summer of 2011; 3) ...
  • Finanskrisen - den menneskelige faktor 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;2/2009, Working paper, 2009)
   Den 15. september 2008 gikk den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers konkurs. Og verdens finansmarkeder gikk i stå. Hvordan kunne noe slikt skje? Overdrevne tro på markeders selvregulerende evne er en del av ...
  • Finanskrisen - konsekvenser for USA 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;1/2010, Working paper, 2010)
   I sine siste år som president lyktes Bill Clinton i samarbeid med Kongressen å opparbeide pene overskudd i statsfinansene. Prognosene da Bush overtok, pekte i retning av en gjeldfri amerikansk stat i god tid før inneværende ...