Now showing items 21-40 of 71

  • Fire år med euro 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/2003, Working paper, 2003)
   I dette notatet ser vi først nærmere på bakgrunnen for etablering av felles mynt i EU. Dernest redegjør vi for hva man forventet av prosjektet og for hvordan det har gått – så langt. Atferden til Den europeisk sentralbanken ...
  • Fjellet er høyt og keiseren er langt borte. Femten dager i Kina 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;9/1999, Working paper, 1999)
  • Folk på vandring 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2007, Working paper, 2007)
   I 1950 utgjorde innvandrere (i all hovedsak fra Nord-Europa) 1,4 prosent av Norges befolkning, mot 8,3 prosent i dag. Av disse 387 000 personene kommer 217 000 fra mer eksotiske land som Tyrkia og land i Asia, Afrika ...
  • Fortellinger om samfunnet 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;5/2010, Working paper, 2010)
   Dette arbeidsnotatet er en samling av professor Arne Jon Isachsens "Månedsbrevet" for de første seks månedene i 2010. Samlingen består av følgende artikler: 1) På tide med en ny revolusjon?; 2) Hva er problemet med Hellas?; ...
  • Globalisering 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2015)
   Globalisering innebærer at verden blir mindre, både i tid og avstand. Det fører til en økende bevissthet om verden som et hele. Globalisering er alt som gjør det enklere og raskere for folk å være i kontakt med hverandre ...
  • Globalisering 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/2007, Working paper, 2007)
   Arbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for juli-desember 2006. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • Greenspan går fra borde, og Erna vil ha euro 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/2006, Working paper, 2006)
   Arbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for august-desember 2005. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • Har norske bedrifter dårlig tilgang på kapital? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;5/2002, Working paper, 2002)
  • Hva Kina vil 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;6/2010, Working paper, 2010)
   Kina vil gjenvinne sin rettmessige plass i det globale bildet, med tilhørende respekt fra andre land. Videre tar Kina mål av seg til å bli et middels velstående land der godene er jevnere fordelt. Fortsatt økonomisk vekst ...
  • Hvor går verden? Noen utvalgte krefter og trender 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;4/2007, Working paper, 2007)
   Notatet tar for seg krefter og trender/utvikling framover innen politikk, økonomi, befolkningsutvikling og global oppvarming.
  • Hvor skal Oljefondet ligge? 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2018)
   Oljefondet forvaltes av Norges Bank Investment Management (NBIM). De siste ti årene har fondet gitt samme avkastning som indeksen det måles mot, etter at kostnadene ved driften er tatt hensyn til. Det er et meget bra ...
  • Internasjonal økonomi på randen? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2005, Working paper, 2005)
   Arbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for januar-juli 2005. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • Is China falling apart? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;1/2012, Working paper, 2012)
   On 1 October 1949 Mao proclaimed the People’s Republic of China. On Tiananmen Square that day was Li Shenzhi, together with tens of thousand of other young, idealistic and excited Communists. “China”, wrote Li when later ...
  • Kina 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;2/2005, Working paper, 2005)
   Notatet går gjennom modellen som kinesisk økonomi er tuftet på, og de økonomiske utfordringer landet står overfor. Tredje kapittel redegjør for strukturelle problemer i kinesiske bankvesen. Penge- og valutapolitikken i ...
  • Kina - før, under og etter finanskrisen 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Den økonomiske politikken Kina har ført siden Deng Xiaoping tok over i 1978, har vært basert på å åpne opp økonomien mot resten av verden og å reformere på hjemmebane. Kinas inntreden i WTO i 2001 var et høydepunkt ...
  • Kina viser muskler 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;5/2009, Working paper, 2009)
   Det egentlige, realøkonomiske tapet ved finanskrisen er ikke verdier som faller, men mennesker som står uten arbeid. Flate pyramider der alle får komme til med sitt, gir oss en fordel det gjelder å holde fast på. ...
  • Kinas makt - 'Månedsbrev' juli-desember 2010 

   Isachsen, Arne Jon (CME working Paper Series;7/2010, Working paper, 2010)
   Dette arbeidsnotatet inneholder Arne Jon Isachsens 'Månedsbrevet' for siste halvår i 2010. Det inneholder følgende brev: 1) Ibsen i Amerika; 2) Halvannet år med Obama; 3) På sykkel til Åanseter; 4) Hva skal vi leve av etter ...
  • Kjøp og salg av risiko 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2008, Working paper, 2008)
   Aarbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for januar-juni 2008. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • Kommer Amerika tilbake? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;7/2008, Working paper, 2008)
   Arbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for august-desember 2008. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • Korrupsjon i Kina – kommet for å bli? 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Paper Series;2/2010, Working paper, 2010)
   I Kina gikk overgang fra plan til marked sammen med langt større frihet for den enkelte. Nye muligheter åpner seg for økonomisk virksomhet. Både lovlig og ulovlig. Den sammenfallende veksten i produksjon og i korrupsjon ...