• CbCr – nytte vs kostnad - bør opplysningene være offentlig tilgjengelige? 

   Instwgleen-Erviksæter, Sigrun Vidike (Master thesis, 2023)
   Som del i OECD’s arbeid mot undergraving og forflytning av skattegrunnlag ble det i 2016 internasjonal enighet om å opprette pliktig innrapportering av opplysninger for multinasjonale konsern av en viss størrelse. ...
  • OECD BEPS PILAR 1, beløp A 

   Instwgleen-Erviksæter, Sigrun Vidike (Master thesis, 2022)
   Oppgaven starter med et kort sammendrag av bakteppe for regelverksutviklingen som har ledet til beløp A. Det har lenge vært internasjonal misnøye med hvordan den digitale økonomien beskattes. Store multinasjonale selskaper ...