• lnternprising og tollverdi 

   Hval, Helene (Master thesis, 2022)
   Hvordan henger internprising og tollverdi sammen? Er regelverk, guider og guidelines fra henholdsvis Verdens Tollorganisasjon WCO og OECD samkjørte, og hvordan skal myndighetene klare å avgjøre om en varepris satt ...
  • Publisering av bindende forhåndsuttalelser 

   Hval, Helene (Master thesis, 2023)
   Alle skattepliktige har mulighet til å be Skatteetaten om en bindende forhåndsuttalelse om skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser av en planlagt handling. Dette er ett tilbud skattemyndighetene gir skattepliktige som ...