• Bedrifters motivasjon for utøvende kunst på arbeidsplassen 

      Hidle, Johanne Aurora Løvli (Bachelor thesis, 2017)
      I denne oppgaven ser jeg på bedrifter i næringslivets motivasjon for å bruke utøvende kunst på arbeidsplassen, og hvordan dette er forenelig med utøvende kunstneres motivasjon for å drive med kunst. Den grunnleggende ...