• Dobbeltbindingsledelse og den "schizofrene" organisasjon 

   Hennestad, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   «Du kan ta fullt og helt ansvar for dette prosjektet», sier sjefen, «det er fint og viktig at dere tar tak i dette og er i gang med å finne løsninger så organisasjonen kommer på sporet igjen.» Det høres kanskje lovende ut, ...
  • Endringsledelse i endringssituasjonen: en liminell utfordring 

   Hennestad, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Hva fordres av ledelse og ledelsen i selve endringssituasjonen? Endring er komplekst og stiller store krav til lederskap og ledelse. At vi har behov for endringsledelse i verden som stadig endrer seg, er ...
  • Endringsledelse og Sticky culture : Å lede endring med kulturell bevissthet 

   Hennestad, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   På papiret legger norske virksomheter stor vekt på organisasjonskulturens betydning. Men flere undersøkelser tyder på at dette ikke gir seg utslag i hvordan det jobbes med endringsledelse. Denne artikkelen tar ...
  • The board: a change agent? 

   Kolltveit, Bjørn; Hennestad, Bjørn; Grønhaug, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Purpose – The purpose of this paper is to provide insight into why shareholders often claim dissatisfaction with the results delivered by their boards. A central reason is that boards fail to get their critical decisions ...