• Sosial ønskverdighet og motivasjon 

      Voll, Kari Helene Ellefsen; Håranes, Elise Erfjord (Bachelor thesis, 2021)
      Oppgavens formål er å studere hvilken grad av sosial ønskverdighet det finnes innen de ulike motivasjonstypene. Dette ble gjennomført som et forskningsprosjekt der vi sendte ut en undersøkelse til respondenter i ...