• Rettede emisjoner på Oslo Børs i et likebehandlingsperspektiv 

      Eriksen, Stine Kløverød; Gulliksrud, Lisa (Master thesis, 2021)
      Oppgaven omhandler bruken av rettede emisjoner på Oslo Børs i et likebehandlingsperspektiv. Likebehandling av aksjonærer er et viktig prinsipp, både i selskapsretten og børs- og verdipapirretten. Aksjeeierne har derfor ...